Modele zdrowia i choroby

Modèle biomedyczny przewiduje, że samobójstwo jest powodowane czynnikami biologicznymi-Żeby się zabic Musisz być Chory psychicznie. Około 10% chorych na schizofrenię odbiera sobie Życie. Modèle biomedyczny tłumaczy Ten Fakt w kategoriach braku równowagi neuroprzekaźników. À Prawda: tego rodzaju zakłócenia równowagi biochemicznej sprawiają, że Niektórzy schizofrenicy mogą mieć skłonności samobójcze, nie sposób Jednak na tej podstawie przewidzieć, którzy chorzy podejmą próbę samobójczą. Modèle Ten zaczęto rozwijać się w latach 70-tych XX wieku. Jego zwolennicy podkreślają, że à kompy ostatecznie-forme przybierze choroba, Zależy OD Tego, Jak Chory odbiera à, co dzieje się w jego organizmie. Wśród psychologicznych czynników, które mogą mieć Wpływ na chorobę wymienia się złe emocje, negatywne Myślenie, poczucie braku kontroli nad swoim życiem i stres. Oznacza à, że nie tylko Stan Zdrowia Może wpływać na Nasz Umysł, ALE także Nasz Umysł Może kształtować à, na Ile Jesteśmy zdrowi i Jak radzimy sobie z chorobami. Przez Wiele lat w zakresie leczenia Chorób fizycznych dominował modèle biomedyczny. Zgodnie z jego założeniami chorobę wyjaśnić Można Dzięki odnalezieniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, takich jak rany, problemy rozwojowe, wirusy Czy mutacje genów.

Modèle Ten Jednak okazał się nie być wystarczający-nie pozwalał sur wyjaśnić niektórych kwestii, na przykład: dlaczego różne osoby, których Stan fizyczny jest podobny, radzą sobie z chorobą w zupełnie Inny sposób? Czemu u jednych osób choroby rozwijają się Częściej niż u innych? Jak Możliwe jest, że osoby o dobrej kondycji ciała uskarżają się na swunstan Zdrowia? Na znacznie Lepsze TS zrozumienie tych kwestii pozwoliło powstanie biopsychospołecznego modelu Zdrowia. Zgodnie z jego założeniami, ważną rolę w funkcjonowaniu każdego człowieka, jego Zdrowiu i chorobie odgrywa kombinacja Trzech rodzajów czynników: biologicznych, psychologicznych oraz Społecznych. Podobał ci się Ten Artykuł? Daj Nam motywację do Pisania kilkanaście udostępniając aller:) Wzór zachowania typu a à określenie na styl życia, Na qui składają się czynniki Takie Jak Wysoka niecierpliwość, wrode ć oraz potrzeba osiągnięć połączona z tendencjami rywalizacyjnymi. Osoby o podobnym stylu zachowania są narażone na częstsze i silniejsze Działanie emocji negatywnych, przez co są też bardziej podatni na choroby układu krążenia. To, w jaki sposób czynniki psychologiczne kształtują Nasze zdrowie pokazać Można na przykładzie efektów działania Stresu, naszego tytułach Reagowania na problemy oraz wsparcia, jakie otrzymujemy OD innych. Pamiętaj! To, Jak powstaje rozwija się choroba oraz à Jak sobie z ni radzimy wynika z kombinacji Trzech rodzajów czynników: nie tylko biologicznych, ALE także psychologicznych i Społecznych. W procesie leczenia ważne jest Więc radzenie sobie nie tylko z objawami fizycznymi, ALE także zapewnienie sobie odpowiedniego wsparcia psychicznego je Społecznego. Dlatego też Jeżeli Czujesz się przytłoczony swoją chorobą, nie Wahaj się por o korzystam z najbliższymi, un w razie potrzeby zwrócić się o pomoc do psychologa.